Termeni si Conditii

gardenservice.ro

Introducere

Acești termeni și condiții guvernează utilizarea acestui site web (gardenservice.ro). Prin utilizarea acestui site, acceptați integral acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu orice parte a acestor termeni și condiții, nu trebuie să utilizați acest site web.
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea acestui site și acceptarea acestor termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de către gardenservice.ro în conformitate cu termenii (Politica de confidențialitate/politica de cookie-uri) a utilizatorului gardenservice.ro.

Licenţa pentru utilizarea site-ului web – gardenservice.ro

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, gardenservice.ro și/sau licențiatorii sai dețin drepturile de proprietate intelectuală de pe site și materiale de pe site. Sub rezerva licenței, toate aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt rezervate S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl.

Puteți să vizualizați, să descărcați numai în scopuri de cache și să imprimați paginile de pe site pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor stabilite mai jos și în alte părți în acești termeni și condiții.

Trebuie să nu:

 • republicați materiale de pe acest site (inclusiv republicarea pe un alt site web);
  • să vândă, să închirieze sau să sub-licentieze materiale de pe site;
  • să afișeze orice material din site în public;
  • să reproduceți, să duplicați, să copiați sau să exploatați altfel materialele de pe acest site cu scop comercial;
  • editați sau modificați în alt mod orice material de pe site;
  • redistribuiți materiale de pe acest site cu excepția conținutului specific și explicit pus la dispoziție pentru redistribuire.

În cazul în care conținutul este disponibil în mod specific pentru redistribuire, acesta poate fi redistribuit numai în cadrul societăţii dvs..

Utilizare acceptabilă

Nu trebuie să utilizați acest site (gardenservice.ro) în nici un fel care cauzează sau poate provoca daune site-ului sau care afectează disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului; sau în orice mod ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasa sau dăunătoare.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publică sau distribui orice material care constă din (sau este legat) de orice spyware, virus de computer, cal troian, vierme, logger keystroke, rootkit program informatic malware.

Nu trebuie să desfășurați nici o activitate sistematică sau automatizata de colectare a datelor (inclusiv, fără limitare, răzuire, extragere de date, extragere de date și recoltare de date) pe sau în legătură cu acest site fără consimțământul scris expres al SC Proiect-Gradina MMT.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru a transmite sau a trimite comunicații comerciale nesolicitate.

Nu trebuie să utilizați acest site pentru niciun scop legat de marketing fără consimțământul scris expres al lui S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl.

Acces interzis

Accesul la acest site este restricționat. S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl își rezerva dreptul de a restricționa accesul la zone ale acestui site web sau chiar la întregul site Web la discreția S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl.

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl – nu oferă un cod de utilizator și o parolă pentru a vă permite să accesați zone restricționate ale acestui site web sau al altui conținut sau servicii.

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl poate dezactiva numele firmei dvs. cu datele aferente din gardenservice.ro daca nu au fost respectate “termeni si conditiile” de utilizator fără notificare sau explicație.

Conținutul utilizatorului

În acești termeni și condiții, „conținutul dvs. de utilizator” înseamnă materiale (inclusiv, fără limitare, texte, imagini, materiale audio, materiale video și materiale audiovizuale) pe care le trimiteți pe acest site, indiferent de scop.

Protecţia datelor personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, administratorul site-ului gardenservice.ro va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor care fac obiectul prezentului acord. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către administratorului site-ului a serviciilor asociate gardenservice.ro.

Fiecare utilizator, la opţiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. Prin acceptarea prezentelor termene şi condiţii, utilizatorii sunt de acord cu respectarea şi îndeplinirea de către administratorul site-ului a tuturor obligaţiilor legale cu privire la transferul datelor cu caracter personal la orice altă entitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către administratorul site-ului şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai administratorului site-ului şi altor utilizatori ai gardenservice.ro, pentru realizarea scopului menţionat mai sus. Acceptarea prezentelor termene şi condiţii de către utilizatori şi accesarea în continuarea a site-ului înseamnă consimţământul expres dat de către utilizatori pentru prelucrarea şi dezvăluirea către terţi de către administratorul site-ului a datelor cu caracter personal potrivit condiţiilor din prezenţa nota de informare şi în limitele prevederilor legale.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor prin administratorul site-ului, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca ştergerea datelor lor personale va fi urmată de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poştă la adresa administratorul site-ului: Proiect-Gradina MMT S.R.L. cu sediul în str. Liviu Rebreanu nr.6, scara5, et.6, ap. 203, sector 3, Bucureştii sau prin e-mail la adresa: office@gardenservice.ro.

Nota de informare despre utilizarea cookie-urilor

Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata in echipamentul terminal al utilizatorului este efectuata de Administratorul site-ului numai in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, in scop de marketing, reclama si publicitate si / sau furnizarea de bunuri si servicii. Tertii care stocheaza informatii sau au acces la informatiile stocate in echipamentul terminal al utilizatorului site-ului gardenservice.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiza a audientei si a performantei site-ului si furnizorii de bunuri si servicii. Scopul general al procesarii acestor informatii de catre terti este furnizarea de servicii de reclama, marketing si publicitate. Pentru mai multe informatii, accesati pagina „Despre Cookie-uri”.

Acordați companiei S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl o licență globală, irevocabila, neexclusivă, fără redevenţa, pentru utilizarea, reproducerea, adaptarea, publicarea, traducerea și distribuirea conținutului dvs. de utilizator în orice media existenţa sau viitoare. Acordați, de asemenea, S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl dreptul de a sub-autoriza aceste drepturi și dreptul de a introduce o acțiune pentru încălcarea acestor drepturi.

Conținutul dvs. de utilizator nu trebuie să fie ilegal sau ilegal, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unui terț și nu trebuie să poată da naștere unei acțiuni în justiție, fie împotriva dvs. sau a S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl fie a unei terțe părți (în fiecare caz în conformitate cu orice lege aplicabilă).

Nu trebuie să trimiteți niciun conținut de utilizator pe site-ul web care face sau a fost vreodată subiectul unor proceduri judiciare amenințate sau reale sau alte plângeri similare.

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl își rezerva dreptul de a edita sau de a șterge orice material trimis pe acest site sau de a fi stocat pe serverele S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl sau găzduit sau publicat pe acest site.

Fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl în conformitate cu acești termeni și condiții în ceea ce privește conținutul utilizatorilor, S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl nu se angajează să monitorizeze transmiterea unui astfel de conținut sau publicarea unui astfel de conținut pe acest site web.

Nu există garanții

Acest site este furnizat „ca atare” fără declarații sau garanții, exprese sau implicite. S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl nu face declarații sau garanții în legătură cu acest site web sau cu informațiile și materialele furnizate pe acest site web.

Fără a aduce atingere generalității paragrafului anterior, S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl nu garantează că:

– Acest site web va fi disponibil în permanentă sau disponibil; sau
– Informațiile de pe acest site sunt complete, adevărate, exacte sau nu înșelătoare.

– Nimic pe acest site nu constituie, sau este menit să constituie, sfaturi de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi în legătură cu orice problemă [juridică, financiară sau medicală], consultați un profesionist adecvat.

Limitări ale răspunderii

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl nu îți va fi răspunzător (indiferent dacă se afla sub incidența legii de contact, a dreptului delictelor sau în alt mod) în legătură cu conținutul, utilizarea sau altfel legat de acest site web:

– Pentru orice pierdere directă;
– Pentru orice pierdere indirectă, specială sau consecventă; sau
– Pentru orice pierderi de afaceri, pierderi de venituri, venituri, profituri sau economii anticipate, pierderea contractelor sau a relațiilor de afaceri, pierderea reputației sau fondului comercial, pierderea sau corupția informațiilor sau datelor.

Aceste limitări ale răspunderii se aplica chiar dacă S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl a fost informat în mod expres despre eventualele pierderi.

Excepţii

Nimic din această clauză de excludere a responsabilității site-ului nu va exclude sau nu limitează garanțiile impuse de lege că ar fi ilegal să excludeți sau să le limitați; și nimic din această declarație de excludere va exclude sau limita răspunderea S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl pentru oricare dintre următoarele:

– Moartea sau vătămarea corporală cauzată de neglijența S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl;
– Fraudă sau denaturare frauduloasă din partea S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl; sau
– O problemă pe care ar fi ilegala sau ilegala ca S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl să o excludă sau să limiteze sau să încerce sau să intenționeze să excludă sau să limiteze răspunderea sa.

Caracter rezonabil

Prin utilizarea acestui site web (gardenservice.ro), sunteți de acord ca excluderile și limitările de răspundere stabilite în această declarație de declinare a responsabilității site-ului web sunt rezonabile.

Dacă nu credeți că sunt rezonabile, nu trebuie să utilizați acest site web.

Alte părţi

Acceptați ca, în calitate de entitate cu răspundere limitată, S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl are interes să limiteze răspunderea personală a angajaților săi. Sunteți de acord că nu veți aduce nici o cerere personal împotriva angajaților S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl cu privire la orice pierderi suferite în legătură cu site-ul.

Fără a aduce atingere paragrafului precedent, sunteți de acord ca limitarea garanțiilor și a răspunderii stabilite în această declarație de declinare a responsabilității site-ului va proteja, angajații, agenții, filialele, succesorii, subcontractanții și adjuncții S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl.

Dispoziții inoperabile

În cazul în care orice prevedere din această declarație de declinare a responsabilității site-ului este dovedită a fi inaplicabila în conformitate cu legislația aplicabilă, aceasta nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestui site de renunțare la responsabilitate.

Despăgubire

Prin prezenta, despăgubiți S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl și să vă angajați să platiti catre S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl despăgubiri împotriva oricăror pierderi, daune, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la cheltuielile de judecată și sumele plătite de S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl pe baza sfaturilor consilierilor juridici ai S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl, suportate sau suferite de S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl care apar din orice încălcare de către dvs. a oricărei prevederi a acestor termeni și condiții sau care rezultă din orice revendicare că ați încălcat orice prevedere a acestor termeni și condiții.

Încălcarea acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere altor drepturi ale lui S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl în conformitate cu acești termeni și condiții, în cazul în care încalcaţi acești termeni și condiții în vreun fel, S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl poate lua măsurile pe care S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl le considera adecvate pentru a face fata încălcării, inclusiv suspendarea firmei din cadrul site-ului gardenservice.ro și/sau introducerea de acțiuni în justiție împotriva dvs.

Revizuire

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl poate revizui acești termeni și condiții din timp în timp. Termenii și condițiile revizuite se vor aplica utilizării acestui site (gardenservice.ro) de internet de la data publicării termenilor și condițiilor revizuite pe acest site web. Verificați regulat aceasta pagină pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu versiunea curentă.

Drept de transfer

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl poate să transfere, să subcontracteze sau să se ocupe în alt mod de drepturile și/sau obligațiile S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl în conformitate cu acești termeni și condiții, fără să vă anunțe sau să obțină consimțământul dvs.

Nu aveți dreptul să transferați, să subcontractați sau să vă ocupați în alt mod de drepturile și/sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești termeni și condiții.

Anulabilitate

Dacă o dispoziție a acestor termeni și condiții este determinată de orice instanță sau altă autoritate competenta pentru a fi ilegală și/sau inaplicabila, celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare. Dacă o prevedere ilegală și/sau inaplicabila ar fi legală sau executorie dacă o parte din ea ar fi fost ștearsă, acea parte va fi considerată eliminată, iar restul dispoziției va continua să fie în vigoare.

Întregul acord

Acești termeni și condiții constituie întregul acord între dvs. și S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl în legătură cu utilizarea tuturor datelor,documentelor,pozelor,filmelor trimise de către dvs. acestui site web ( gardenservice.ro) și înlocuiește toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea acestui site web.

Înregistrări

S.C.MMT GARDEN SERVICEsrl este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/15768/2019, CIF 41915930, cu sediul în Bucureşti, strada Liviu Rebreanu, nr. 6, bloc B1, sc. 5, etaj 6, ap. 203, sector 3.